ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

 

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี 

 
บริการ ให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี-ภาษีอากร              
เจ้าของกิจการบางคนมักจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้สำนักงานบัญชี          
เพราะคิดว่าการจ้างพนักงานบัญชีมา 1 คนน่าจะคุ้มกว่า               
โดยให้จัดยื่นภาษี และปิดงบการเงิน รวมทั้งยังให้พนักงานบัญชี     
สามารถทำหน้าที่อื่นได้อีก พอสิ้นปีก็ติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชี          
ให้ทำการตรวจสอบบัญชี การมีพนักงานบัญชีที่รู้เรื่องบัญชี            
ไว้ที่บริษัทเป็นเรื่องดีที่สุดแต่การประหยัดไม่ทำการว่าจ้าง               
สำนักงานบัญชี ให้ดูแลเรื่องบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญงาน               
ทางด้านนี้มากกว่า อาจจะเป็นเรื่องอันตราย เพราะประมวลรัษฎากร 
ที่ใช้ในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ยิ่งเจ้าของกิจการ               
ต้องดูแลงานของท่านแล้ว ยังต้องแบ่งภาระมาดูเรื่องภาษี             
ให้รู้เองทุกเรื่อง อาจจะพลาดได้                                              
 

 

 

               ไม่ปฎิเสธว่าเจ้าของกิจการควรทราบเรื่องภาษี

                    แต่บางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ทำผิด

                   ในรูปแบบของภาษี ถ้าหากใช้บริการสำนักงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญ

                   คอยให้คำปรึกษา หรือถ้ามีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสอบถาม

                   น่าจะปลอดภัยกว่า บางครั้งที่เราคิดว่าประหยัด ผลสรุปแล้ว

                   มันอาจไม่ประหยัดอย่างที่คิดก็ได้ แถมยังจ่ายค่าตอบแทนที่แพงกว่า

 

 

 

 

เป็นตัวแทน ผู้เสียภาษีเข้าพบสรรพากร

บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น กิจการถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกพบ จะเป็นการตรวจสภาพกิจการ หรือพบความผิดปกติของบัญชี จะด้วยความจงใจหรือความผิดพลาด กรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากรบางครั้งต้องมีความรู้เรื่องบัญชี และประมวลรัษฎากรบ้าง เพราะอาจจะมีการโต้แย้ง ผ่อนปรน ตามหลักบัญชี เจ้าของกิจการอาจเลือกที่จะไปพบเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบางครั้งท่านคิดว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าการเรียกพบครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบและอาจจะถูกประเมินเรียกภาษีย้อนหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น บางครั้งเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะมองไม่ครบถ้วน ถ้าหากมีการอธิบายตามหลักบัญชี และภาษีที่ถูกต้องภาษีย้อนหลังอาจไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่ก็จำนวนน้อย

การว่าจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่าไม่ใช่สิ่งที่แปลก สำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง จะเรียนรู้การเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเฉพาะ และรู้เรื่องบัญชี และภาษี ประมวลรัษฎากร สามารถเข้าชี้แจง และตอบปัญหาแทนท่านได้ ปัญหาหนักก็จะเบา ปัญหาเบาก็อาจจะหมดไป บางครั้งการที่เจ้าของกิจการคิดว่าการว่าจ้าง สำนักงานบัญชี เป็นความสิ้นเปลือง เพราะต้องจ่ายค่าบริการในการเข้าชี้แจงแต่ละครั้ง อาจจะไม่จริงเช่นนั้น เพราะการเข้าชี้แจงที่ถูกต้อง และมีข้อโต้แย้งที่ถูกต้อง อาจจะประหยัดมากกว่าที่ท่านต้องเดินทางไปเอง หรือเดินทางไปตามลำพัง

 

 

         ✔ วางแผนภาษี (Tax planning) 

         ✔ แนะนำแนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax consulting) 

         ✔ เข้าพบ ชี้แจง และต่อรองปัญหาภาษีอากร ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ (Tax services)

 
Visitors: 2,504