เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซี เอส การบัญชี จำกัด ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2552 โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจหลัก คือ การรับทำบัญชีและรับจดทะเบียนนิติบุคคล บริหารงานโดยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านบัญชี ภาษีอากรและด้านตรวจสอบ รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ปัจจุบันได้ดำเนินการครอบคลุมถึงการให้บริการด้านภาษีอากรและ การเงิน โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 150 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ

 

"เชี่ยวชาญด้านบัญชี บริการดีมีมาตรฐาน นำพาผู้ประกอบการสู่สากล"

 

 

Visitors: 2,498